Kursy


 

Prawo jazdy Kat. "B" Uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Szkolenie obejmuje:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych + egzamin wewnętrzny
 • 30 godz. zajęć praktycznych + egzamin wewnętrzny

 

Po szkoleniu:

 1. Po zakończonym szkoleniu kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu teoretycznego w OSK Kulgawczuk
 2. Na egzamin wewnętrzny teoretyczny umawiamy się osobiście w biurze ośrodka.
 3. Po zdanym egzaminie teoretycznym kursant umawia się w biurze na wewnętrzny egzamin praktyczny.
 4. Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, jest zdanie egzaminu wewnętrznego zarówno z teorii jak i praktyki.
 5. Po zdanym egzaminie praktycznym kursant zgłasza się do biura w celu aktualizacji profilu.(wydania zaświadczenia)

 

Oferujemy:
KURSY NA PRAWO JAZDY KAT. B.

 • 30 godzin zajęć teoretycznych (po 45 min.) - w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących pierwszej pomocy przeprowadzonych przez ratownika medycznego.
 • 30 godzin zajęć praktycznych ( po 60 min.).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej w Białej Podlaskiej ul. Pl. Rubina 1-2 (nad Gramofonem) dwa razy w tygodniu w dniach wybranych przez uczestników kursu. - KRÓTKIE TERMINY SZKOLEŃ.

  

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Jazdy doszkalające i dodatkowe po niezaliczonym egzaminie, dla osób, których wiedza i umiejętności praktyczne są niewystarczające i chcą uzupełnić posiadane umiejętności kierowania pojazdem samochodowym

1 godz.